kierunki

Russian
STUDIA II STOPNIA
tryb stacjonarny / niestacjonarny

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa

Specjalność „zarządzanie systemami bezpieczeństwa” ma na celu przekazanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania bezpieczeństwem państwa w sytuacjach kryzysowych o różnorodnej genezie, oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i sposobów reagowania. Studia wyposażają również w wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i sytuacją kryzysową, ochrony bezpieczeństwa publicznego i narodowego, negocjacji kryzysowych, teoretycznych i praktycznych aspektów powstawania, funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej) oraz organizacji gospodarczych.

Specjalność może być szczególnie interesująca dla słuchaczy i absolwentów szkół aspirantów Państwowej Straży Pożarnej ze względu na podobny program kształcenia. Pozwala ona zdobyć im wyższe studia, które nie tylko dostarczają i utrwalają wiedzę niezbędną w ich przyszłej pracy zawodowej, ale także umożliwiają dalszy awans zawodowy i ubieganie się o wyższe stanowiska służbowe w Państwowej Straży Pożarnej.

Dlaczego warto:

 • uzyskanie specjalistycznej wiedzy pozwalającej na sprawne zarządzanie systemami ratowniczymi
 • poznanie zasad planowania, organizowania, nadzorowania oraz koordynowania działań ratowniczych
 • przyswojenie  zasad funkcjonowania ratownictwa jako elementu systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu bezpieczeństwa państwa
 • zdobycie wiedzy na temat organizacji, prowadzenia i kierowania działaniami  ratowniczymi oraz zasadami koordynacji działa

Przedmioty specjalnościowe

 1. Zarządzanie bezpieczeństwem w jednostkach samorządu terytorialnego. 4 pkt ECTS
 2.  Pozarządowa strefa bezpieczeństwa państwa. 3 pkt ECTS
 3. Struktury bezpieczeństwa publicznego wybranych państw. 3 pkt ECTS
 4. System bezpieczeństwa i porządku publicznego. 4 pkt ECTS
 5. Służby ratownictwa w Polsce. 3 pkt ECTS
 6. Prewencja w systemach bezpieczeństwa. 3 pkt ECTS
 7. Seminarium dyplomowe. 10 pkt ECTS

rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

   • kwestionariusz osobowy – pobierz
   • podanie o przyjęcie na studia II stopnia – pobierz
   • ksero dyplomu studiów wyższych
   • ksero suplementu
   • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
   • zdjęcie w wersji cyfrowej
   • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
   • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

formularz zgłoszeniowy

Реєстрація

X