STUDIA PODYPLOMOWE

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

text text text

Я текстовий блок. Натисніть кнопку редагування, щоб змінити цей текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit telus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Давно встановлений факт, що читач буде відволікатися на читабельний вміст сторінки, дивлячись на її макет.

Mike Stuart

Head of Sales , Intel

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Studia skierowane są do pracowników cywilnych i mundurowych służb ratowniczych pracujących w komórkach zarządzania kryzysowego, Obrony Cywilnej, Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, a także osób ubiegających się o pracę na stanowiskach w tych strukturach. którzy chcą uzyskać wysoką wiedzę oraz praktyczne umiejętności do pracy na stanowiskach wymagających przygotowania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia poszerzają wiedzę o problemy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy związane ze specyfiką tych komórek i struktur w powiązaniu  z rozwojem technologicznym, gdy będzie wymagana znacznie większa wiedza i umiejętności w tym zakresie.

Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w szeroką wiedzę oraz liczne narzędzia pozwalające  na kształtowanie zgodnego z przepisami prawa poziomu bezpieczeństwa zapewniającego ochronę zdrowia i życia.

Kształcenie fachowców zajmujących się problemami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wymaga umiejętności społecznych oraz przygotowania  obejmującego umiejętność czytania aktów prawnych, ich interpretacji oraz stosowania w praktyce. Wiąże się to także z umiejętnościami tworzenia regulaminów dostosowanych do stanowisk pracy oraz analizą wszelkiego typu zagrożeń z tym związanych.

Ważnymi elementami działalności współczesnego specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest nie tylko pilnowanie przestrzegania regulaminów i  prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. Priorytetem jest tu przede wszystkim prowadzenie profilaktyki w dziedzinie zapobiegania wypadkom przy pracy oraz rozpoznawaniem zagrożeń.

Nowoczesny specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy to nie tylko osoba przygotowana teoretycznie i praktycznie realizująca swoje zadania, ale to także osoba przygotowana metodycznie do prowadzenia zajęć szkoleniowych.

Jego wiedza powinna również uwzględniać zagadnienia obejmujące  ochronę środowiska, ergonomię stanowiska pracy, psychologię ukierunkowaną na zjawiska stresogenne, problemy mobbingu, ochronę przeciwpożarową oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Stanowiska, o które można ubiegać się po zakończeniu studiów:

  • inspektor;
  • specjalista bhp;
  • starszy specjalista bhp.

Реєстрація