kierunki

Ukraine

Praktyka na III semestrze 

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki w miejscu wybranym przez studenta:

1.Wytyczne do praktyk – sylabus praktyk kierunkowych

Administracja w biznesie
Pobierz

Administracja publiczna
Pobierz

2.Karta przebiegu praktyk kierunkowych, dzienniczek praktyk, walidacja efektów kształcenia 

Administracja w biznesie
Pobierz

Administracja publiczna
Pobierz

3.Wniosek o zgodę na realizację praktyki w wybranym miejscu

Administracja w biznesie
Pobierz

Administracja publiczna
Pobierz

4.Porozumienie w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych Pobierz 
5. Skierowanie na praktyki Pobierz 

Реєстрація