kierunki

Ukraine
Studia podyplomowe

Rachunkowość i zarządzanie finansami w administracji publicznej

TERMIN ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ EDYCJI: MARZEC 2021

Rachunkowość i zarządzanie finansami w administracji publicznej


Specjalność rachunkowość i zarządzanie w administracji publicznej wykształci absolwenta posiadającego umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji  i zarządzaniem instytucjami oraz do określenia wpływu otoczenia: technologicznego, społecznego, politycznego, prawnego,  ekonomicznego i ekologicznego, na decyzje finansowe, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki.

 Celem specjalności jest wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętności samodzielnego i zespołowego przygotowania opracowań, dotyczących zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych oraz komunikatywnego ich przedstawiania. 

Absolwent posiadać będzie wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Będzie posiadał umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro i makroekonomicznej. 

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • wykorzystywanie rachunkowości i ekonomii w procesie podejmowania decyzji biznesowych
 • znajomość nowoczesnych metod organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
 • umiejętność stosowania właściwych narzędzi do zarządzania finansami w administracji
 • umiejętność zarządzania mikroprzedsiębiorstwem
 • umiejętność interpretowania zjawisk społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych i ich wpływu na funkcjonowanie administracji publicznej

PROGRAM:

 • Sprawozdawczość finansowa
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Marketing w administracji publicznej
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Planowanie finansowe
 • Rozszerzona rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość budżetowa
 • Podstawy audytu i kontroli
 • Finanse Unii Europejskiej w procesie zrównoważonego rozwoju
 • Prawo w administracji publicznej
 • Zamówienia publiczne
 • Partnerstwo publiczno – prywatne
 • Zarządzanie mieniem publicznym
 • Public relations
 • Negocjacje i komunikacja w administracji publicznej

rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • podanie o przyjęcie na studia I stopnia – pobierz
 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • ksero świadectwa dojrzałości
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
 • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

formularz zgłoszeniowy

opłaty

Czesne za studia

I Rata

II Raty

X Rat

6 950 zł

3 475 zł

695 zł

 

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.

ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
EURO – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególnosci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Реєстрація