MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu serdecznie zaprasza do udziału w     

MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Temat konferencji: 

,,Szanse, zagrożenia, wyzwania XXI wieku w wymiarze interdyscyplinarnym’’

Termin: 18 maja 2022 r.

Miejsce: Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu oraz online

Organizator: Wyższa Szkoła Handlu i Usług wraz z Radą Pracodawców i Kołami Praktycznej Nauki Zawodu

Patronat Honorowy

Patronat

Współorganizatorzy konferencji

Departament Edukacji i Nauki

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

 

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

  

Naczelna Rada Handlu i Usług w Warszawie

Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

Polish-Canadian Chamber of Commerce

Władze Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu wraz z Radą Pracodawców oraz Kołami Praktycznej Nauki Zawodu działającymi przy Uczelni zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową – ,, Szanse, zagrożenia, wyzwania XXI wieku w wymiarze interdyscyplinarnym’’.

Konferencja poświęcona będzie współczesnym problemom i zjawiskom występującym we współczesnej rzeczywistości społecznej. Poruszane będą m.in. tematy z zakresu zachodzącej konwersji w ekonomii, zarządzaniu, społecznej odpowiedzialności biznesu, bezpieczeństwie, zdrowiu, turystyce, etyce, ekologii, socjologii i pedagogice.  

Po Konferencji zostanie wydana publikacja zawierająca artykuły nadesłane przez autorów.

Harmonogram prac nad publikacją:

Etap 1 – Przesyłanie artykułów do Organizatora – od 01.02.2022 do 20.03.2022

Etap 2 – Recenzje naukowe – od 21. 03.2022 do 05.04.2022

Etap 3 – Poprawki autorów (na podstawie recenzji) – od 06.04.2022 do 19.04.2022

Etap 4 – Redakcja publikacji (redaktor naukowy) – od 20.04.2022 do 07.05.2022

Etap 5 – Publikacja w Wydawnictwie – zgodnie z terminarzem określonym przez Wydawnictwo.

Powyższy harmonogram na charakter wstępny. Daty graniczne poszczególnych etapów mogą ulec zmianie w zależności od ilości otrzymanych artykułów oraz innych, niezależnych od Organizatora czynników.

Artykuły prosimy przesyłać na adres e-mail: [email protected]

Wytyczne dla autorow tekstow

Wytyczne dla autorów tekstów PDF

Oświadczenie o samodzielnym publikacji, artykułów na konferencję

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA KONFERENCJI

 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


do 31.03.2022 r. – termin przesłania formularza zgłoszeniowego (przyjmowania zgłoszeń)


Zapraszamy Państwa do podzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami, pomysłami i zainteresowaniami!

                      

Реєстрація