Magdalena Górska

Założyciel WSHiU,
Prezes Akademia Kupiecka Sp. z o.o.


prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Rektor WSHiU


dr Zbigniew Dziemianko

Prorektor WSHiU


dr Alina Skorb-Gała

Dziekan WSHiU


polski