STUDIA II STOPNIA
tryb stacjonarny / niestacjonarny

Zarządzanie kryzysowe w administracji

Zarządzanie kryzysowe w administracji

Specjalność jest odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie społeczne związane z koniecznością zarządzania sytuacją kryzysową (np. w wyniku klęsk żywiołowych, awarii technicznych, działań terrorystycznych) w jednostkach samorządu terytorialnego.

Celem specjalności Zarządzanie Kryzysowe jest przygotowanie wykwalifikowanych kandydatów średniego szczebla na stanowiska w terenowych organach administracji rządowej i samorządowej związane z zarządzaniem kryzysowym realizowanym przez centra zarządzania kryzysowego i zespoły zarządzania kryzysowego.

Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu różnego rodzaju zagrożeń ich analizowania i diagnozowania oraz zapobiegania, między innymi poprzez sprawne zarządzanie zespołem ludzi i kryzysem uwzględniającym powszechnie otaczające nas ryzyko.

Absolwent tej specjalności będzie dysponował wiedzą na temat:

 • istoty kryzysu i jego uwarunkowań,
 • zasady działania w sytuacjach kryzysowych (organizacyjnych, społecznych, gospodarczych i będących następstwami działania człowieka i sił natury).
 • będzie umiał zorganizować zespół i zarządzać nim w podstawowej sytuacji kryzysowej.
 • identyfikacji potencjalnych zagrożeń wywołujących sytuację kryzysową i przeciwdziałanie im.

Osoba kończąca te studia zna także techniki radzenia sobie w stresie, rozumie i umie panować nad zachowaniami grupowymi i społecznymi wobec napięć przeżywanych w sytuacjach zagrożenia. Absolwent studiów jest fachowcem pożądanym w organizacjach gospodarczych oraz jednostkach administracji publicznej. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów są również atutem dla osób ubiegających się o stanowiska kierownicze.

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Pozarządowa sfera bezpieczeństwa państwa
 • Struktury bezpieczeństwa publicznego wybranych państw
 • System bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Służby ratownictwa w Polsce
 • Prewencja w systemach bezpieczeństwa
 • Jakość i audyt bezpieczeństwa
 • Zagrożenia naturalne i cywilizacyjne
 • Zarządzanie kryzysowe w innych państwach

Z CV ABSOLWENTA

Justyna, Absolwent WSHiU

Studia przygotowały mnie do samodzielności, kreatywności oraz szybkiego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji w oparciu o aktualną wiedzę prawną. Znam bardzo dobrze tematykę związaną z zagrożeniami bezpieczeństwa, dzięki czemu zyskałam opinię fachowca w swojej branży

rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

   • kwestionariusz osobowy – pobierz
   • podanie o przyjęcie na studia II stopnia – pobierz
   • ksero dyplomu studiów wyższych
   • ksero suplementu
   • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
   • zdjęcie w wersji cyfrowej
   • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
   • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

formularz zgłoszeniowy

opłaty

 

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.
 • ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
  ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
  DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
  EURO    – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

  Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

  W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

  Imię i nazwisko (w szczególnosci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

  Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Czesne za studia

Studia II stopnia

I Rata

II Raty

XII Rat

I Rok

5 940 zł

2970 zł

495 zł

II Rok

6 540 zł

3 270 zł

545 zł

Do 30 sierpnia studia stacjonarne -20%

Реєстрація