kierunki

Russian
STUDIA II STOPNIA
tryb stacjonarny / niestacjonarny

Zarządzanie kryzysowe w administracji

Zarządzanie kryzysowe
w administracji


Specjalność jest odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie społeczne związane z koniecznością zarządzania sytuacją kryzysową (np. w wyniku klęsk żywiołowych, awarii technicznych, działań terrorystycznych) w jednostkach samorządu terytorialnego.

Celem specjalności Zarządzanie Kryzysowe jest przygotowanie wykwalifikowanych kandydatów średniego szczebla na stanowiska w terenowych organach administracji rządowej i samorządowej związanych z zarządzaniem kryzysowym.


Absolwent tej specjalności będzie dysponował wiedzą na temat:

 • istoty kryzysu i jego uwarunkowań;
 • zasad działania w sytuacjach kryzysowych (organizacyjnych, społecznych, gospodarczych i będących następstwami działań człowieka i sił natury);
 • będzie umiał zorganizować zespół i zarządzać nim w podstawowej sytuacji kryzysowej;
 • identyfikacji potencjalnych zagrożeń wywołujących sytuację kryzysową i przeciwdziałanie im.

 

Osoba kończąca te studia zna także techniki radzenia sobie w stresie, rozumie i umie panować nad zachowaniami grupowymi i społecznymi wobec napięć przeżywanych w sytuacjach zagrożenia. Absolwent studiów jest fachowcem pożądanym w organizacjach gospodarczych oraz jednostkach administracji publicznej. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów są również atutem dla osób ubiegających się o stanowiska kierownicze.

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Pozarządowa sfera bezpieczeństwa państwa
 • Struktury bezpieczeństwa publicznego wybranych państw
 • System bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Służby ratownictwa w Polsce
 • Prewencja w systemach bezpieczeństwa
 • Jakość i audyt bezpieczeństwa
 • Zagrożenia naturalne i cywilizacyjne
 • Zarządzanie kryzysowe w innych państwach

Z CV ABSOLWENTA

Justyna, Absolwent WSHiU

Studia przygotowały mnie do samodzielności, kreatywności oraz szybkiego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji w czasie zagrożenia jakim jest COVID. Znam bardzo dobrze tematykę związaną z zagrożeniami wynikającymi z pandemii. Dzięki czemu zyskałam opinię fachowca w swojej branży.

przedmioty specjalnościowe

 1. Identyfikacja i analiza zagrożeń. 4 pkt ECTS
 2.  Pozarządowy system bezpieczeństwa RP. 3 pkt ECTS
 3. Ratownictwo w zarządzaniu kryzysowym. 3 pkt ECTS
 4. Ochrona infrastruktury krytycznej. 4 pkt ECTS
 5. Bezpieczeństwo imprez masowych. 3 pkt ECTS
 6. Zarządzanie kryzysowe w państwach Unii Europejskiej. 4 pkt ECTS
 7. Seminarium dyplomowe. 10 pkt ECTS

rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

   • kwestionariusz osobowy – pobierz
   • podanie o przyjęcie na studia II stopnia – pobierz
   • ksero dyplomu studiów wyższych
   • ksero suplementu
   • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
   • zdjęcie w wersji cyfrowej
   • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
   • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

formularz zgłoszeniowy

Реєстрація

X