kierunki

Ukraine
studia podyplomowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi, kadry, płace

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania działem Kadr w małych i średnich przedsiębiorstwach. Absolwenci naszych studiów są znakomicie przygotowanymi pracownikami, którzy znajdą uznanie wśród swoich przełożonych.
Specjalność Zarządzanie kadrami zapewnia sukces na rynku pracy!

 

TERMIN ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ EDYCJI: PAŹDZIERNIK 2020

text

Mike Stuart

Head of Sales , Intel

Zarządzanie zasobami ludzkimi-kadry płace2

Dla wszystkich, którzy cenią wysokie kompetencje i praktyczne umiejętności. Studia powstały z myślą o osobach, które wiedzą, że ich wykształcenie jest zbyt ogólne bądź mało praktyczne, aby znaleźć pracę zgodną z własnymi aspiracjami. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi to płaszczyzna, która daje ogromne możliwości zatrudnienia na współczesnym, wymagającym rynku pracy. Stanowiska, o które można ubiegać się po zakończeniu studiów:

 • specjalista ds. personalnych
 • specjalista ds. kadr i płac
 • specjalista ds. rozwoju pracowników
 • koordynator projektów ZZL
 • kierownik działu personalnego
 • HR Manager

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania działem Kadr w małych i średnich przedsiębiorstwach. Absolwenci naszych studiów są znakomicie przygotowanymi pracownikami, którzy znajdą uznanie wśród swoich przełożonych. Specjalność Zarządzanie kadrami zapewnia sukces na rynku pracy!

rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

formularz zgłoszeniowy

opłaty

 

Wpłaty czesnego prosimy dokonywać na konto:

ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
EURO    – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególności jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Czesne za studia

I Rata

II Raty

X Rat

4 770 zł

2 385 zł

477 zł

-20% przy zapisie do końca czerwca
-15% przy zapisie do końca lipca
-10% przy zapisie do końca sierpnia
-5% przy zapisie do końca września

Реєстрація