WSHIU Akademia Nauk Stosowanych

Licencjackie

Studia z Zarządzania w WSHIU Akademia Nauk Stosowanych przygotowują absolwentów do pełnienia funkcji lidera w każdym z pokazanych wyżej etapów oraz w całym procesie zarządzania. Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazały, że na Zarządzaniu studenci grają w jednej drużynie ze swoimi wykładowcami, łączą ich cele i wspólna pasja. Dzięki temu możemy szczycić się absolwentami, którzy opuszczają mury Uczelni z szeroką wiedzą teoretyczną oraz ukształtowanymi zdolnościami i umiejętnościami przywódczymi. Jak to osiągamy?
Kluczem do naszego sukcesu jest zachowanie równowagi i proporcji pomiędzy trzema istotnymi sferami przygotowania do spełniania się w życiu zawodowym:
Program studiów powstał jako wynik pracy ekspertów cenionych na całym świecie, dlatego nakierowany jest na realizację naszych celów:

– najbardziej aktualna wiedza przekazywana jest na wykładach,
– na ćwiczeniach, konwersatoriach i seminarium kształtują się umiejętności; większość tego typu zajęć oparta jest na metodzie case study, a więc studium przypadku, w ramach którego omawiane są konkretne przypadki zaczerpnięte z praktyki biznesowej,
– kształtowanie cech przywódczych, asertywności i samoświadomości odbywa się w trakcie sesji coachingowych z profesjonalnymi trenerami; osobowość managera jest niezwykle istotnym elementem jego sukcesu.
Studiuj dla kariery!

Реєстрація