kierunki

Ukraine
STUDIA I STOPNIA
tryb stacjonarny / niestacjonarny

Stosunki międzynarodowe i handel zagraniczny

Absolwenci otrzymują pogłębioną wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym szczególnie w Europie. Mają wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych.

Stosunki międzynarodowe i handel zagraniczny

 

Dziedzina nauki, jak i również praktyczny kierunek studiów, który pozwoli bez problemu odnaleźć się na trudnym i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Wiedza ekspercka jaką uzyskasz w trakcie wykładów oraz umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie ćwiczeń i praktyk pozwolą Ci stać się atrakcyjnym i konkurencyjnym na rynku pracy.

Stosunki międzynarodowe – jedna z subdyscyplin nauk politycznych, bywa traktowana jako osobna dyscyplina w ramach nauk społecznych. Przedmiotem badań są wszelkie „stosunki społeczne, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego”.

Absolwenci specjalności stosunków międzynarodowych otrzymują pogłębioną wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym szczególnie w Europie. Maj wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych.

 

Studia skierowane są dla osób planujących karierę w:

 • sektorze publicznym, samorządzie i administracji państwowej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach Unii Europejskiej, ONZ, NATO,
 • działach współpracy międzynarodowej w przedsiębiorstwach,
 • mediach (prasa, radio, internet).
 • bankach
 • firmach ubezpieczeniowych, finansowych i leasingowych
 • agencjach reklamowych, marketingowych i wydawniczych
 • hotelach i biurach podróży
 • firmach spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny

Przykładowe przedmioty:

 • Ekonomia
 • Geografia polityczna i ekonomiczna
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Organizacje międzynarodowe

rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 
 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • podanie o przyjęcie na studia I stopnia – pobierz
 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
 • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

formularz zgłoszeniowy

opłaty

 

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.
 • ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
  ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
  DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
  EURO    – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

  Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

  W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

  Imię i nazwisko (w szczególnosci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

  Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Czesne za studia

Studia I stopnia

I Rata

II Raty

XII Rat

I Rok

5100 zł

2550 zł

425 zł

II Rok

6480 zł

3240 zł

540 zł

III Rok

7560 zł

3780 zł

630 zł

Do 30 lipca studia stacjonrne -20%

Реєстрація