kierunki

Ukraine
studia podyplomowe

Nowoczesny marketing

rekrutacja na rok akademicki 2023/24 trwa! Promocyjne czesne!

Promocyjna cena czesnego za całe studia 3950 zł. Możliwość zapłaty w dowolnych ratach.

Nowoczesny marketing

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania i wdrażania decyzji związanych z zarządzaniem marką / portfelem przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

Dzięki studiom poznasz nowoczesne narzędzia marketingowe, które mogą być wykorzystywane do budowania dobrej i skutecznej strategi marketingowej oraz komunikacji z klientami.

 

Studia skierowane są do specjalistów ds. PR, pracowników agencji reklamowych oraz menedżerów ds. marketingu, a także do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy oraz nabyciem praktycznych umiejętności z obszaru nowoczesnego marketingu. 

 

KOMPETENCJE ABSOLWENTA:

 • efektywne wykorzystanie działań marketingowych w przedsiębiorstwach i organizacjach sektora publicznego oraz prywatnego
 • przygotowywanie planów marketingowych
 • projektowanie kampanii promocyjnych
  z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych mediów
 • opracowywanie polityki obsługi klienta

ORGANIZACJA STUDIÓW:

 • Studia trwają 2 semestry  245 godzin.
 • Zjazdy średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
 • Studia kończą się egzaminem ustnym.
 • Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

rekrutacja krok po kroku

Skontaktuj się z nami, we wszystkim pomożemy

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (SANTANDER  31 1090 1476 0000 0001 3246 2352)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa  przedmiotu

Liczba godzin

Liczba ECTS

Marketing

20

4

Komunikacja interpersonalna

10

3

PR i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

15

3

Logika dystrybucji

15

3

Badania marketingowe

15

4

Strategia produktu oraz zarządzanie portfelem produktów

10

3

Strategie cenowe i modele biznesowe

10

3

Techniki sprzedaży i obsługi klienta

10

3

Narzędzia i instrumenty promocji

10

3

Marketing mobilny i internetowy

10

3

Pomiar efektywności działań marketingowych, w tym audyt

5

2

Prognozowanie zjawisk rynkowych oraz wyznaczanie celów marketingowych i sprzedażowych

10

2

Planowanie marketingowe

10

2

Zawieranie umów na usługi marketingowe – prawne aspekty

5

2

Współpraca z agencjami marketingowymi, reklamowymi
i badawczymi

10

2

Planowanie kampanii reklamowej

10

3

Praktyka zawodowa

60

10

Praca indywidualna – projekt

10

5

Razem

245

60

Реєстрація