Miesiąc: marzec 2017

Porozumienie z Ukraińskim Instytutem Biznesu i Prawa

Wyższa Szkoła Handlu i Usług i jeden z największych Instytutów w Kijowie (Instytut Biznesu i Prawa) podpisały szerokie porozumienie o wzajemnej współpracy. Przy tej okazji dziękujemy Pani Rektor Tatianie Kamińskiej i Pani Polinie Koliszniczenko za wspaniałe i ciepłe podjęcie naszej delegacji na czole z Panią Prezes Magdaleną Górską.

Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Usług prof. dr hab. Kamila Wilczyńska spotkała się z Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania Mariuszem Wiśniewskim odpowiedzialnym za Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowej dobrej współpracy WSHiU i Miasta Poznania oraz omówienie przyszłych wspólnych planów. WSHiU bierze czynnie udział w Projekcie Study in Poznań w ramach, którego …

Read More »

Реєстрація

X