Porozumienie o współpracy Wyższej Szkoły Handlu i Usług z NSZZ Policjantów, zawarte przez Władze Uczelni WSHiU w Poznaniu z Zarządem Wojewódzkim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego.

W dniu 6 czerwca 2022 roku Wyższa Szkoła Handlu i Usług z siedzibą w Poznaniu reprezentowana przez Rektora dr Grzegorza Koniecznego zawarła …