STUDIA II STOPNIA
tryb stacjonarny / niestacjonarny

Zarządzanie bhp

Podstawą współczesnego bezpieczeństwa i higieny pracy są unormowania prawne kształtujące się od końca XIX w. obejmujące podstawowe i najprostsze zasady ochrony zdrowia i życia pracownika, i dalej poprzez rozwój prawa uwzględniającego postęp technologiczny.

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest to stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Przepisy prawa wymagają od pracodawców podejmowanie w zakładzie pracy systematycznych działań na rzecz poprawy stanu bhp. Skuteczność tych działań wymaga, aby były one prowadzone w ramach uporządkowanego systemu zarządzania wdrożonego w tych jednostkach.

Mike Stuart

Head of Sales , Intel

Zarządzanie BHP

Podstawą współczesnego bezpieczeństwa i higieny pracy są unormowania prawne kształtujące się od końca XIX w. obejmujące podstawowe i najprostsze zasady ochrony zdrowia i życia pracownika, i dalej poprzez rozwój prawa uwzględniającego postęp technologiczny. Istotnym elementem bezpieczeństwa i higieny pracy są czynniki związane z organizacją pracy, warunkami jej wykonywania, świadomością pracowników oraz ich działaniami związanymi z przestrzeganiem zasad i reguł umożliwiających im zachowanie zdrowia i życia w czasie wykonywania pracy.

Przepisy prawa pracy wymagają od pracodawców podejmowania w kierowanych przez nich zakładach pracy systematycznych działań na rzecz przestrzegania norm prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na wszystkich stanowiskach pracy. W przypadku braku działań w tym zakresie ponoszą oni odpowiedzialność  prawną.

Usystematyzowana działalność pracodawcy pozwala na skuteczne działania oparte przede wszystkim na posiadanej i usystematyzowanej wiedzy w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi oraz unormowań obejmujących bezpieczeństwo i higienę pracy. Takie działania wymagają stworzenia także uporządkowanego systemu zarządzania.

Absolwent studiów w specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy uzyska szeroką i nowoczesną wiedzę w zakresie nowoczesnego zarządzania zespołami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem swojego wpływu na kształtowanie przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie mniej istotna będzie wiedza w zakresie obowiązujących norm prawnych z zakresu obowiązującego systemu ochrony praw pracowniczych, identyfikacji zagrożeń na stanowiskach pracy, analizy i oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną przez pracowników pracą, funkcjonującymi systemami oceny zgodności warunków pracy, ich akredytacji i certyfikacji, wypadków związanych z wykonywaną pracą i katastrof przemysłowych, ratownictwa, chorób zawodowych i postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Absolwent studiów jest przygotowany do pracy na różnych specjalistycznych stanowiskach w służbach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, jak i również na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami pracowników.

Absolwenci posiadają także praktyczne umiejętności w zakresie opracowania planów obejmujących problemy bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia audytów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy, oceny ryzyka oraz zasad kontroli istniejącego ryzyka zawodowego. Istotnym elementem są praktyki pozwalające na wykorzystanie wiedzy uzyskanej w toku studiów.

rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • podanie o przyjęcie na studia II stopnia – pobierz
 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dowód wpłaty za legitymację –22 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
 • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

formularz zgłoszeniowy

Opłaty

 

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.
 • ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
  ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
  DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
  EURO    – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

  Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

  W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

  Imię i nazwisko (w szczególnosci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

  Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Czesne za studia

Studia II stopnia

I Rata

II Raty

XII Rat

I Rok

5940 zł

2970 zł

495 zł

II Rok

6480 zł

3240 zł

540 zł

Do 30 lipca studia stacjonrne -20%

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

#ZostańWDomu

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

uwaga

strona w przebudowie.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zostaw e-maila. Nasz zespół skontaktuje się z Tobą

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

Registration

Реєстрація