kierunki

Russian
STUDIA I STOPNIA
tryb stacjonarny / niestacjonarny

Gospodarka Regionalna

Zdobyta wiedza i rozwinięte w toku studiów umiejętności są niezbędne do sprawnego kierowania organizacjami i podejmowania szeroko rozumianych decyzji gospodarczych.

Gospodarka regionalna

Gospodarka Regionalna to specjalność, która jest odpowiedzią na powszechną w Europie potrzebę tworzenia strategii i diagnozy rozwoju gospodarczego opartego na świadomości regionu, tj. kompleksowej – przyrodniczej, gospodarczej i kulturowej wiedzy o regionie oraz określenia wyrazistego wizerunku regionów, co jest niezbędne przy marketingu terytorialnym. 

Polityka i gospodarka regionalna jest obecnie jednym z priorytetów UE. 

Absolwent tej specjalności będzie posiadać kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów o charakterze przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym, politycznym w skali regionów świata i Polski.

 

Dzięki nabytym umiejętnościom obsługi programów i technik GIS-owych, kompetencji w zakresie opracowywania ekspertyz i diagnoz regionalnych a także wiedzy o zasadach finansowania projektów międzynarodowych, student zyska przewagę konkurencyjną nad absolwentami innych specjalności. 

Planowane praktyki studenckie w różnych instytucjach administracji samorządów terytorialnych stworzą szansę nabycia doświadczenia zawodowego już podczas studiów.

To dobry wybór dla kandydatów zainteresowanych sprawami lokalnymi, mniejszych społeczności, problemami regionu. Osób aktywnych, kreatywnych, przyszłych samorządowców, ambasadorów polskich wsi, miasteczek, miast i regionów.

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie jako:

 • indywidualny przedsiębiorca
  Inicjator przedsięwzięć e-biznesowych
  Dyrektor biznesowy
  Dyrektor handlowy
  Dyrektor sprzedaży
  Menedżer korporacyjny
  Doradca biznesowy
  Specjalista ds.marketingu
  Doradca podatkowy i finansowy
  Kierownik działu coach kadry managerskiej
  Dyrektor zarządzający

Studia w Wyższej Szkole Handlu i Usług – to ważny krok do sukcesu osobistego, a potem to są przydatne znajomości i szczęśliwe wspomnienia na całe życie!

Postaw na zawód ekonomisty ze specjalnością Gospodarka Regionalna!

rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • podanie o przyjęcie na studia I stopnia – pobierz
 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • ksero świadectwa dojrzałości
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
 • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

formularz zgłoszeniowy

Реєстрація

X