Kurs pedagogiczno-metodyczny dla wykładowców BHP

Kurs pedagogiczno-metodyczny dla wykładowców BHP

Celem kursu jest nabycie przez uczestnika kompetencji pedagogiczno-metodycznych do organizowania i prowadzenia szkoleń w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Uczestnik ponadto zdobędzie wiedzę z zakresu dydaktyki oraz opanuję praktyczne metody nauczania w pozaszkolnych formach kształcenia.

Kurs skierowany jest do:

 • wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem szkoleń, kursów i instruktaży z BHP,
 • techników, inspektorów, specjalistów BHP,
 • inspektorów PIP,
 • kadry medycznej, administracyjnej,
 • pracowników d/s ochrony przeciwpożarowej,

ZAGADNIENIA:

 • Wybrane elementy psychologii
 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki
 • Metodyka nauczania BHP
 • Praktyka metodyczna
 • Prawno-organizacyjne elementy samodzielnej działalności
 • Podstawy psychologii

DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE:

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.

TERMIN ROZPOCZĘCIA:

 • pierwsze zajęcia 24.10.2020 r. (forma ONLINE)

rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Wymagane dokumenty:

   • Kserokopię dowodu osobistego,
   • Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej
   • Oświadczenie POBIERZ
   • Kwestionariusz zgłoszeniowy POBIERZ
   • opłaty można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

formularz zgłoszeniowy

program
Lp.

Nazwa zajęć edukacyjnych

Wymiar godzin zajęć edukacyjnych

1

Dydaktyka dorosłych

20

2

Metodyka szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

20

3

Projektowanie materiałów dydaktycznych

10

4

Projektowanie procesów dydaktycznych

4

5

Psychologiczne podstawy szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy

6

6

Wybrane elementy psychologii i pedagogiki dorosłych

8

7

Elementy socjologii szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

6

8

Prawno – organizacyjne i prakseologiczne elementy samodzielnej działalności gospodarczej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

4

9

System szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i  higieny pracy

4

10

Propedeutyka edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

4

11

Popularyzacja bezpieczeństwa i higieny pracy

4

 

Razem

90

opłaty

Opłatę prosimy dokonywać na nr konta:

NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególności jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty)

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

koszt kursu

 • 600 zł
 • 500 zł Studenci i Absolwenci WSHiU

Реєстрація