kierunki

Russian
STUDIA I STOPNIA
tryb stacjonarny / niestacjonarny

Obrona narodowa – specjalność wojskowa

Obrona narodowa - specjalność wojskowa

Specjalność dedykowana jest żołnierzom zawodowym Wojska Polskiego oraz osobom, które po zakończeniu studiów chciałyby rozpocząć pracę w polskich siłach zbrojnych lub instytucjach, które realizują zadania obronne, bądź zajmują się problematyką bezpieczeństwa i obronności kraju. Dotyczy ona zagadnień związanych z przygotowaniem
i utrzymywaniem stałej gotowości obronnej państwa w okresie pokoju oraz jego obroną
w czasie wojny.

Dzięki studiom w zakresie kierowania kryzysem zyskuje się kompetencje pozwalające na realizację planowych, skoordynowanych działań w sytuacjach największego zagrożenia. Gwarantuje to duża liczba przedmiotów praktycznych dotyczących zadań wykonywanych przez straż pożarną, Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy i komórki zarządzania kryzysowego oraz zaangażowanie do procesu kształcenia wielu wybitnych fachowców związanych i wywodzących się z Państwowej Straży Pożarnej oraz z innych instytucji odpowiedzialnych za działania ratownicze.

rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy – pobierz
  • podanie o przyjęcie na studia I stopnia – pobierz
  • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • ksero świadectwa dojrzałości
  • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
  • zdjęcie w wersji cyfrowej
  • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
  • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

formularz zgłoszeniowy

Реєстрація