studia podyplomowe

Technologia żywności i żywienia człowieka

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych, w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach.

TERMIN ROZPOCZĘCIA: 24.10.2020

MOŻLIWOŚĆ DOŁĄCZENIA DO GRUPY

TERMIN ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ EDYCJI: MARZEC 2021

Technologia żywności i żywienia człowieka

Ukończenie studiów na ww. kierunku daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575 z późn. zm.). Treści kształcenia zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.).

ADRESACI:

Studia adresowane są do nauczycieli zamierzających zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną
i metodyczną w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka; absolwentów wyższych uczelni
z przygotowaniem pedagogicznym.

CEL STUDIÓW:

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności teoretycznych i metodycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych, pracy wychowawczej oraz realizacji treści programowych przedmiotów zawodowych z zakresu technologii żywności i żywienie człowieka.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

 • Studia trwają 3 semestry  380 godzin.
 • Zjazdy średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
 • Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.
 • Absolwent otrzymuję świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Technologia żywności i żywienie człowieka.

 

KOMPETENCJE ABSOLWENTA:

Studia te mają charakter kwalifikacyjny. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych, w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach, na kierunkach kształcenia zgodnych lub pokrewnych z kierunkiem studiów podyplomowych. Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć dyscyplin naukowych. Oprócz przygotowania merytorycznego stwarzają możliwość doskonalenia umiejętności metodycznych.

rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Punkty ECTS

Podstawy technologii i przechowalnictwo żywności – wykład

20

6

Podstawy technologii i przechowalnictwo żywności – ćwiczenia

10

3

Nowoczesne materiały i techniki opakowań – wykład

20

6

Nowoczesne materiały i techniki opakowań – ćwiczenia

10

3

Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych – ćwiczenia

90

3

Praktyki zawodowe

90

4

Analiza i ocena jakości żywności i żywienia – wykład

20

6

Żywienie człowieka – ocena stanu odżywiania – wykład

20

6

Żywienie człowieka – ocena stanu odżywiania – ćwiczenia

15

3

Technika i technologie produkcji potraw – wykład

20

5

Technika i technologie produkcji potraw – ćwiczenia

15

3

Higiena i toksykologia żywności z elementami mikrobiologii – wykład

20

6

Higiena i toksykologia żywności z elementami mikrobiologii – ćwiczenia

15

3

Seminarium dyplomowe

15

3

Razem

380

60

opłaty

 

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.
 • ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
  ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
  DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
  EURO    – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

  Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

  W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

  Imię i nazwisko (w szczególnosci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

  Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Czesne za studia

I Rata

II Raty

X Rat

4 900 zł

2 450 zł

490 zł

-20% przy zapisie do końca czerwca
-15% przy zapisie do końca lipca
-10% przy zapisie do końca sierpnia
-5% przy zapisie do końca września

Реєстрація