kierunki

Russian
studia podyplomowe

Zarządzanie turystyką i hotelarstwem

Zarządzanie turystyką
i hotelarstwemInteresujesz się turystyką lub prowadzeniem hotelu? Czujesz, że klasyczne zarządzanie to wciąż za mało? Zarządzanie turystyką i hotelarstwem to doskonałe zajęcia praktyczne, które zapewnią wiedzę zarówno z procesów realnych zachodzących w przedsiębiorstwach turystycznych.

Absolwent specjalności będzie wyposażony w wiedzę z zakresu zarówno procesów realnych zachodzących w przedsiębiorstwach turystycznych jak i zasad gospodarowania czynnikiem ludzkim oraz zapleczem materialno – technicznym przedsiębiorstw turystycznych.
Ponadto absolwent tej specjalności będzie znał zasady funkcjonowania turystyki w lokalnej i regionalnej strukturze podmiotowej, z uwzględnieniem roli organizacji turystycznych, zasad formułowania strategii rozwoju turystyki w regionie.

Absolwent zarządzania turystyką i hotelarstwem zdobędzie również niezbędną wiedzę z zakresu marketingu oraz pełnienia rozmaitych funkcji w przedsiębiorstwie turystycznym. Będzie miał szansę rozwinąć swoje umiejętności oraz opanować wiedzę o nieustannie rozwijającym się i zmieniającym rynku turystycznym, hotelarskim oraz restauracyjnym.  

 

 

DLA KOGO?

 • dla nauczycieli, którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania przedmów z dziedziny turystyki i hotelarstwa,
 • dla właścicieli i menedżerów obiektów hotelarskich 
 • dla właścicieli i menedżerów biur podróży (touroperatorów, pośredników turystycznych i agencji turystycznych),
 • dla osób, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą w sektorze turystyki i hotelarstwa,
 • dla pracowników organizacji turystycznych, odpowiedzialnych za rozwój i promocję turystyki w regionie,

 

ORGANIZACJA NAUKI:

 • Studia trwają 3 semestry  350 godzin.
 • Zjazdy średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
 • Studia kończą się egzaminem ustnym.
 • Absolwent otrzymuję świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Zarządzanie turystyką i hotelarstwem.

rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • RODO pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa  przedmiotu

Liczba godzin

Liczba ECTS

Moduł I – Zarządzanie

Prawo pracy

10

2

Komunikacja interpersonalna

15

4

Etyka zawodowa

10

3

Marketing

15

4

Warsztat obsługi klienta

10

2

Jakość i audyt wewnętrzny

15

5

Negocjacje

15

5

Zarządzanie zespołem pracowniczym

15

5

Moduł II – Turystyka i hotelarstwo

Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych

90

3

Obsługa ruchu turystycznego

23

4

Protokół dyplomatyczny

10

2

Technologie informatyczne w turystyce i hotelarstwie

20

2

Ekonomika turystyki i hotelarstwa

15

2

Polityka turystyczna

10

2

Socjologia czasu wolnego

10

2

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych

20

2

Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych

15

2

Ubezpieczenia w turystyce i hotelarstwie

8

2

Rozwój zrównoważony i zagospodarowanie turystyczne

15

2

Programowanie rekreacji

16

2

Praktyka

90

4

Razem

442

61

Реєстрація

X