studia podyplomowe

Zarządzanie turystyką i hotelarstwem

Studia wymagane w konkursach na dyrektorów placówek oświatowych.

TERMIN ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ EDYCJI: PAŹDZIERNIK 2020

Zarządzanie turystyką i hotelarstwem

DLA KOGO?

 • dla nauczycieli, którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania przedmów z dziedziny turystyki i hotelarstwa,
 • dla właścicieli i menedżerów obiektów hotelarskich ( np. hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych),
 • dla właścicieli i menedżerów biur podróży (touroperatorów, pośredników turystycznych i agencji turystycznych),
 • dla osób, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą w sektorze turystyki i hotelarstwa,
 • dla pracowników sektora publicznego, administracji samorządowej, samorządu branżowego i lokalnych/regionalnych organizacji turystycznych, odpowiedzialnych za rozwój i promocję turystyki w regionie,
 • dla wszystkich osób zainteresowanych rozwojem kompetencji zawodowych,
 • dla wszystkich osób, które chciałyby się przekwalifikować i pozyskać nowe kompetencje zawodowe w dziedzinie turystyki i hotelarstwa.

 

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu współczesnych koncepcji i metod zarządzania turystyką i hotelarstwem, w szczególności planowania, organizowania oraz funkcjonowania działalności turystycznej, zarządzania finansami w przedsiębiorstwie turystycznym, formułowania strategii rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym (regionu/miejscowości turystycznej) jak i przedsiębiorstwa turystycznego, kreowania innowacyjnej oferty turystycznej, obsługi ruchu turystycznego, analizy zjawisk i procesów zachodzących w turystyce i hotelarstwie, w tym współczesnych tendencji w rozwoju turystyki i hotelarstwa, wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu turystyką i hotelarstwem oraz marketingu turystycznego. Nabywane umiejętności przygotowują do pełnienia funkcji menedżerskich oraz podejmowania pracy w komórkach marketingowych w różnych podmiotach gospodarki turystycznej (przedsiębiorstwach turystycznych, wydziałach rozwoju i promocji turystyki samorządu terytorialnego i branżowego). 
W przypadku wyboru opcji nauczycielskiej, studia przygotowują i uprawniają do prowadzenia przedmiotów z dziedziny turystyki i hotelarstwa w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Absolwenci pozyskują wykształcenie i konkretne kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w różnego rodzaju podmiotach 
i obszarach funkcjonalnych dziedziny turystyki i hotelarstwa.

 

 

 

ORGANIZACJA NAUKI

 • Studia trwają 3 semestry  350 godzin.
 • Zjazdy średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
 • Studia kończą się egzaminem ustnym.
 • Absolwent otrzymuję świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Zarządzanie turystyką i hotelarstwem.

rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa  przedmiotu

Liczba godzin

Liczba ECTS

Moduł I – Zarządzanie

Prawo pracy

10

2

Komunikacja interpersonalna

15

4

Etyka zawodowa

10

3

Marketing

15

4

Warsztat obsługi klienta

10

2

Jakość i audyt wewnętrzny

15

5

Negocjacje

15

5

Zarządzanie zespołem pracowniczym

15

5

Moduł II – Turystyka i hotelarstwo

Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych

90

3

Obsługa ruchu turystycznego

23

4

Protokół dyplomatyczny

10

2

Technologie informatyczne w turystyce i hotelarstwie

20

2

Ekonomika turystyki i hotelarstwa

15

2

Polityka turystyczna

10

2

Socjologia czasu wolnego

10

2

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych

20

2

Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych

15

2

Ubezpieczenia w turystyce i hotelarstwie

8

2

Rozwój zrównoważony i zagospodarowanie turystyczne

15

2

Programowanie rekreacji

16

2

Praktyka

90

4

Razem

442

61

opłaty

 

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.
 • ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
  ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
  DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
  EURO    – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

  Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

  W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

  Imię i nazwisko (w szczególnosci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

  Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Czesne za studia

I Rata

II Raty

X Rat

4 770 zł

2 385 zł

477 zł

-20% przy zapisie do końca czerwca
-15% przy zapisie do końca lipca
-10% przy zapisie do końca sierpnia
-5% przy zapisie do końca września

Реєстрація