studia podyplomowe

Zarządzanie w oświacie / menedżer oświaty

TERMIN ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ EDYCJI: 23 PAŹDZIERNIKA 2021

Studia wymagane w konkursach na dyrektorów placówek oświatowych.

Zarządzanie w oświacie / menedżer oświaty

Oferta skierowana jest do nauczycieli i pracowników dydaktycznych szkół oraz osób, które pragną podwyższyć swoje kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych
w oświacie.
Program studiów podyplomowych, obok specjalistycznej wiedzy, niezbędnej do prowadzenia placówki oświatowej, kładzie nacisk na rozbudowę umiejętności zakresu diagnozowania, analizowania i wskazywania kierunków rozwoju placówki.
 
Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego oraz zarządzania personelem, finansami i projektami.
Zapozna się z prawem oświatowym i jego praktycznym zastosowaniem.
Absolwent studiów będzie umiał posługiwać się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania oraz przewidywać i oceniać skutki podejmowanych decyzji i działań w zakresie zarządzania placówką oświatową.
 

ORGANIZACJA STUDIÓW:

 • Studia trwają 2 semestry,
  205 godzin zajęć dydaktycznych
 • Prowadzone w formie warsztatów oraz ćwiczeń
 • Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie
  (sobota, niedziela)
 • Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA:

 • teoretyczna i praktyczna podstawa organizowania i zarządzania placówkami oświatowymi
 • ogólna wiedza dotycząca ekonomicznych. społecznych, historycznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju oświaty, sprawowania nadzoru pedagogicznego, prowadzenia ewaluacji i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • umiejętność skutecznego planowania pracy placówek oświatowych i organizowania współpracy ze środowiskiem lokalnym
 • świadomość znaczenia wiedzy prawniczej, ekonomicznej i pedagogicznej dla organizowania pracy placówki oraz rozwijania właściwych więzi w środowisku, a także wartości etycznego działania.

rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • RODO pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Punkty ECTS

Moduł I – Zarządzanie

Prawo pracy

10

2

Komunikacja interpersonalna

15

4

Etyka zawodowa

10

3

Marketing

15

4

Warsztat obsługi klienta

10

2

Jakość i audyt wewnętrzny

15

5

Negocjacje

15

5

Zarządzanie zespołem pracowniczym

15

5

Moduł II – Funkcjonowanie placówki oświatowej

Podstawy organizacji i zarządzania z prawem oświatowym

20

5

Ewaluacja placówki oświatowej

20

5

Arkusz organizacyjny pracy szkoły

20

5

Rachunkowość i zarządzanie finansami w szkole

20

5

Seminarium

10

5

Praktyka

10

5

Razem

205

60

opłaty

Czesne za studia

I Rata

II Raty

X Rat

3 150 zł

1 575 zł

315 zł

 

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.

ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
EURO – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególności jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Реєстрація

X