studia podyplomowe

Zarządzanie w oświacie/Menadżer oświaty

Studia wymagane w konkursach na dyrektorów placówek oświatowych.

TERMIN ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ EDYCJI: PAŹDZIERNIK 2020

Zarządzanie w oświacie/Menadżer oświaty

Oferta kierowana jest do nauczycieli i osób, które pragną zdobyć lub podwyższyć swoje kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Program proponowanych przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług studiów podyplomowych, obok specjalistycznej wiedzy, niezbędnej do prowadzenia placówki oświatowej, kładzie nacisk na rozbudowę umiejętności zakresu diagnozowania, analizowania i wskazywania kierunków rozwoju placówki. Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego oraz zarządzania personelem, finansami, i projektami. Zapozna się z prawem oświatowym i jego praktycznym zastosowaniem. Absolwent studiów będzie umiał posługiwać się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania oraz przewidywać i oceniać skutki podejmowanych decyzji i działań w zakresie zarządzania placówką oświatową.

 

ORGANIZACJA NAUKI:

 • Studia trwają: 2 semestry, 200 godzin zajęć dydaktycznych ( zajęcia w formie warsztatów oraz ćwiczeń).
 • Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
 • Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Punkty ECTS

Moduł I – Zarządzanie

Prawo pracy

10

2

Komunikacja interpersonalna

15

4

Etyka zawodowa

10

3

Marketing

15

4

Warsztat obsługi klienta

10

2

Jakość i audyt wewnętrzny

15

5

Negocjacje

15

5

Zarządzanie zespołem pracowniczym

15

5

Moduł II – Funkcjonowanie placówki oświatowej

Podstawy organizacji i zarządzania z prawem oświatowym

20

5

Ewaluacja placówki oświatowej

20

5

Arkusz organizacyjny pracy szkoły

20

5

Rachunkowość i zarządzanie finansami w szkole

20

5

Seminarium

10

5

Praktyka

10

5

Razem

205

60

opłaty

 

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.
 • ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
  ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
  DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
  EURO    – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

  Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

  W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

  Imię i nazwisko (w szczególnosci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

  Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Czesne za studia

I Rata

II Raty

X Rat

3 150 zł

1 575 zł

315 zł

-20% przy zapisie do końca czerwca
-15% przy zapisie do końca lipca
-10% przy zapisie do końca sierpnia
-5% przy zapisie do końca września

Translate »

Реєстрація