STUDIA II STOPNIA
tryb stacjonarny / niestacjonarny

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie ludźmi jest stałym rozwiązaniem problemów pojawiających się w systemie wyższego rzędu.

Ludzkie zachowanie, uczucia i postawy bywają bardzo różne. Wynika to z różnorodności ludzi, którzy mają różne doświadczenia, poglądy i aspiracje, czasem widzą także swoją rolę w organizacji i rolę menedżera w różnym osiąganiu celów. Dlatego zarządzanie jest procesem planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania działań członków organizacji oraz wykorzystywania wszystkich innych zasobów do osiągania celów.

W dynamicznej organizacji personel stanowi czynnik przewagi konkurencyjnej. Celem zarządzania zasobami ludzkimi jest wykorzystanie ich w taki sposób, aby przedsiębiorca osiągał optymalne korzyści ze swoich umiejętności, a jednocześnie, gdy pracownicy otrzymują nagrody materialne i psychologiczne w wyniku swojej pracy. Absolwenci studiów magisterskich w dziedzinie zarządzania kapitałem  ludzkimi to specjaliści wysokiego szczebla w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.

Po ukończeniu specjalizacji student nabywa następujące umiejętności:

 • osiągnięcie wyznaczonych celów poprzez zaangażowanie personelu
 • w pełni wykorzystaj umiejętności i możliwości zapracowanego personelu
 • motywacja i zaangażowanie pracowników oraz umiejętność kontrolowania jakości ich działań
 • połączenie polityki kadrowej z planami rozwoju biznesu
 • opracowanie spójnego zestawu polityki kadrowej i polityki zatrudnienia ukierunkowanej na optymalny personel
 • przyjmowanie etycznych zasad zarządzania pracownikami
 • tworzenie optymalnych warunków pracy
 • rozliczanie i przetwarzanie dokumentacji związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi

rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • podanie o przyjęcie na studia II stopnia – pobierz
 • ksero dyplomu studiów wyższych
 • ksero suplementu
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
 • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

formularz zgłoszeniowy

opłaty

 

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.
 • ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
  ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
  DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
  EURO    – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

  Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

  W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

  Imię i nazwisko (w szczególnosci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

  Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Czesne za studia

Studia II stopnia

I Rata

II Raty

XII Rat

I Rok

5 940 zł

2970 zł

495 zł

II Rok

6 540 zł

3 270 zł

545 zł

Do 30 sierpnia studia stacjonarne -20%

Translate »

Реєстрація