Miesiąc: Listopad 2013

Wyniki wyborów do Samorządu Studentów

Przedstawiamy wyniki wyborów do Rady Uczelnianej Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Handlu i Usług. Serdecznie gratulujemy wyłonionej w głosowaniu Radzie! Do zadań Samorządu Studentów należy aktywne włączanie się w rozwój Uczelni, reprezentowanie Studentów wobec Władz WSHiU oraz podejmowanie inicjatyw kulturalnych i sportowych.

Wybory do rady uczelnianejsamorządu studentów

Studentko, Studencie! Jesteś zainteresowana/y współrządzeniem swoją Uczelnią? Zapraszamy do pracy w Samorządzie Studentów WSHiU. Już wkrótce będziesz miał(a) szansę wybrać nowy Samorząd lub samemu zostać do niego wybranym/wybraną! Praca w Samorządzie Studenckim jest świetną przygodą i może stać się doskonałym początkiem kariery zawodowej!

Podsumowanie AkademickichMistrzostw Wielkopolski

Ogromny sukces stał się udziałem Wyższej Szkoły Handlu i Usług w klasyfikacji uczelni niepublicznych. Nasza Uczelnia wywalczyła w niej II miejsce, ustępując tylko Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji, a pokonując między innymi faworyzowaną Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Wyższą Szkołę Bankową.

Zarząd AZS Poznańobradował w WSHiU

W dniu 28 października br. w Auli Wyższej Szkoły Handlu i Usług, przy ulicy Zwierzynieckiej 15 obradował Zarząd Organizacji Środowiskowej AZS Poznań. Zebranych w imieniu Władz Uczelni powitał w jej murach kanclerz WSHiU, Piotr Dwornicki. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z obrad!

IV MiędzynarodowaKonferencja

24 października odbyła się w Wyższej Szkole Handlu i Usług IV Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Współczesne nurty badawcze młodych naukowców”. Organizatorem konferencji była Uczelnia oraz Instytut Maiuscula. Licznie zebrani młodzi badacze wysłuchali wykładów w sesji plenarnej, po czym udali się na obrady w sekcjach.  

Реєстрація

X