kierunki

Russian
Studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe
tryb stacjonarny / niestacjonarny

Turystyka i rekreacja

Chcesz zdobyć wykształcenie pozwalające na zatrudnienie w jednej z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki? Pracować w branży związanej z miłym spędzaniem czasu, wypoczynkiem, wyjazdami? Studiuj turystykę i rekreację w WSHiU.

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 Trwa !

Zapraszamy na studia licencjackie i magisterskie, dzienne i zaoczne .

Licencjackie

Studia pierwszego stopnia – licencjackie –  przyjmowani kandydaci posiadają świadectwo maturalne. Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata

Magisterskie

Studia drugiego stopnia – Magisterskie  –  przyjmowani kandydaci dyplom licencjata. Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Maria, Absolwentka WSHiU

Biegle znam trzy języki - angielski, niemiecki i francuski. Wykształcenie, które zdobyłam w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, obejmuje wszystkie zagadnienia związane z turystką międzynarodową. Nie obawiam się podejmowania nowych wyzwań zawodowych, ponieważ Uczelnia ukształtowała we mnie pewność siebie oraz wiarę we własne umiejętności i wiedzę.

Laura, Absolwentka WSHiU

Praktyki studenckie realizowałam w Grecji i Norwegii. Zapoznałam się tam z realiami zarządzania dużymi placówkami hotelowymi. Znam biegle język angielski, potrafię w praktyce wykorzystywać znajomość prawa międzynarodowego.

Aktualności

Реєстрація

X