LIZENZ / MASTER / POSTGRADUATE STUDIES
STATIONÄRER / NICHTSTATIONÄRER MODUS

nationale Sicherheit

Richtung nationale Sicherheit wurde für Menschen geschaffen, die ihr Interesse an der Verteidigung und Prävention von Bedrohungen zu einer Idee für das Berufsleben machen wollen. Es lohnt sich auf jeden Fall, eine Ausbildung in einem Entwicklungsbereich zu erhalten, der im Kontext der gegenwärtigen Bedrohung durch die Zivilisation so wichtig ist.

DATUM FÜR DIE NÄCHSTE AUSGABE: MÄRZ 2021

BEZPIECZEŃSTWO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE JEST NIE TYLKO POTRZEBĄ KAŻDEGO CZŁOWIEKA, ALE TEŻ BARDZO POŻĄDANYM I WARTOŚCIOWYM “TOWAREM” 

Bezpieczeństwo w dzisiejszym zmieniającym się świecie to pojęcie szerokie oraz zawsze aktualne, bo dotyczy nas wszystkich i jest jedną z potrzeb człowieka, bez której nie może on prawidłowo funkcjonować.

Studenci nauczą się w toku rozbudowanego kształcenia jak przewidywać zagrożenia oraz w jaki sposób je analizować, jak im zapobiegać. Poznają zasady organizowania akcji ratunkowych. Będą potrafili  zorganizować działania niwelujące skutki klęsk żywiołowych, awarii technicznych, działań terrorystycznych.

 

Na szczególną uwagę zasługują studia skierowane do pracowników oraz przyszłych kadr straży pożarnej, policji czy polskich sił zbrojnych.


Współcześnie bezpieczeństwo narodowe oznacza oczekiwanie społeczne na zapewnienie szansy na korzystanie z dobrobytu ekonomicznego, autonomii społecznej, a zatem jest to pojęcie z kategorii egzystencjalnych potrzeb i interesów społeczności zorganizowanych w państwo.

 

 

W WSHIU możesz podjąć studia w  ramach których połączysz wiedzę z praktycznym doświadczeniem. Wynika ona ze współpracy z różnymi organizacjami czy instytucjami, które zajmują się problematyką bezpieczeństwa.

Kandydaci to osoby operatywne, kreatywne, zaradne, odpowiedzialne i opanowane. Ważną predyspozycją jest umiejętność pracy w zespole, sprawne funkcjonowanie pod presją czasu, w sytuacji stresującej. Istotna jest także umiejętność precyzyjnego komunikowania się, podejmowania decyzji, panowania nad grupą osób
w sytuacji napięcia emocjonalnego.

 

 

Celem studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest wyposażenie absolwentów
w wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego
i międzynarodowego.


Studenci nauczą się w toku rozbudowanego kształcenia, jak przewidywać zagrożenia, w jaki sposób je analizować, jak im zapobiegać. Poznają zasady organizowania akcji ratunkowych. Będą potrafili zorganizować działania niwelujące skutki klęk żywiołowych, awarii technicznych, działań terrorystycznych.

 


Część kadry dydaktycznej stanowią oficerowie służb specjalnych, policji, specjaliści
z dziedziny obronności.

Najpopularniejsze specjalnosci dla wojska, straży i policji:

Programy studiów poszczególnych specjalności na bezpieczeństwie narodowym opracowane są przy współpracy praktyków, doświadczonych pracowników instytucji realizujących zadania obronne.

 
Wir wissen, dass Studien im Bereich Sicherheit die Menschen darauf vorbereiten, große Verantwortung zu übernehmen. Daher konzentrieren sich unsere Bemühungen auf drei Bereiche:

Kadra dydaktyczna – prowadzimy bezkompromisową politykę kadrową, zatrudniamy tylko najlepszych po to aby studenci uzyskali nowoczesną, pełną wiedzę i kompetencje.

Dostępność wykładowców – wiemy, że dobre poznanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem wymaga nierzadko specjalistycznych konsultacji i okazji do bezpośrednich i indywidualnych rozmów z ekspertami.

Kontakt z praktyką – sprawiamy, że teoria realizuje się w praktyce. Nasi studenci mają szansę w czasie praktyk i staży wcielić się w role zawodowe, do których przygotowują studia.

 

Absolventen sind Spezialisten, die in folgenden Bereichen arbeiten:

Prof. Prof. extra dr hab.
Zwierzchlewski Sławomir


Professor dr hab.
Lisiak Henryk

Prof. Prof. DR
Matusiak Maciej


Dr

Bayon Paweł

Dr
Dziemianko Zbigniew

Dr
Grzebielucha Józef

Dr
Kanafocka Patrycja

Dr
Konieczny Grzegorz

Dr
Malicki Włodzimierz

Dr
Piotr drückte

MSc.
Dutkiewicz Lucjan


MSc.
Kołak Jaroslaw

M.Sc.
Cooks Marina

M.Sc.
Agnieszka Kucznerowicz

M.Sc.
Krzysztof Mizera

M.Sc.
Zbigniew Reczek

M.Sc.
Sawicki Robert

M.Sc.
Zbigniew Sobański

M.Sc.
Swoboda Ewa

M.Sc.
Artur Walkowiak

M.Sc.
Witkowska Ewa

M.Sc.
Zięba Piotr

ERSTE GRAD-PROGRAMME

 

 

Alle Ratenbeträge enthalten einen Rabatt von 10% für die rechtzeitige Zahlung.

  • GOLD - NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
    GOLD - WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
    DOLLAR - WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
    EURO - WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

SWIFT-Nummer der WBK Bank: WBKPPLPP

Geben Sie im Namen der Überweisung Folgendes ein:

Vor- und Nachname (insbesondere wenn sich der Kontoinhaber vom Schüler, z. B. dem Elternteil, unterscheidet), Albumnummer und Zahlungsmonat

Entwurf: Jan Nowak Nr. 122, 4/2016

Adam, Absolvent der WSHiU

Ich bin ein professioneller Feuerwehrmann. Nach meinem Abschluss an der PSP Aspirants School begann ich mit der Hochschulbildung. Dank der Wissenschaft habe ich mein Wissen systematisiert, umfangreiche Erfahrungen gesammelt und unter Aufsicht von Experten eine hervorragende Diplomarbeit geschrieben, dank derer ich die Meinung eines großen Experten für Krisenrettung gewonnen habe.

Undergraduate

Studium ersten Grades - die Bildungsform, für die Kandidaten mit einem High-School-Diplom akzeptiert werden und die mit einem Bachelor-Abschluss endet

Meister

Studium zweiten Grades  - die Form der Ausbildung, für die Kandidaten mit mindestens einem Abschluss ersten Grades akzeptiert werden, die mit dem Erwerb eines Abschlusses zweiten Grades endet.

Aufbaustudium

Aufbaustudium - eine andere Form der Ausbildung als Hochschulbildung und Promotion, die für Bewerber mit mindestens einem ersten Abschluss bestimmt ist.

Ingenieurwesen und Master

Ingenieurstudium anDas erworbene Bachelor- oder Ingenieurdiplom berechtigt Sie zum Studium des zweiten Zyklus (Meister). … Ein Master-Abschluss qualifiziert sich für ein Doktoratsstudium im dritten Zyklus.

Nachrichten

Beginnen Sie Ihr Studium im März!

Möchten Sie Ihr Studium beginnen? Oder möchten Sie die Universität gegen eine bessere austauschen? Die Rekrutierung im Winter für Bachelor- und Masterstudiengänge ist noch nicht abgeschlossen! Beförderung! Jetzt Buy-in 0

Weiterlesen "

Реєстрація