kierunki

Ukraine
Wyższa SzkOŁa Handlu i UsŁug

Student

Wyższa Szkoła Handlu i Usług

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 217/219, 61-485 Poznań
Tel: +48 61 843 47 96; +48 502 864 817

Реєстрація