studia podyplomowe

Zarządzanie turystyką i hotelarstwem

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2024/25 TRWA!

PROMOCYJNE CZESNE!

Promocyjna cena czesnego za całe studia 3750 zł. Możliwość zapłaty w dowolnych ratach.

Zarządzanie turystyką i hotelarstwem

DLA KOGO?

 • dla nauczycieli, którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania przedmów z dziedziny turystyki i hotelarstwa,
 • dla właścicieli i menedżerów obiektów hotelarskich ( np. hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych),
 • dla właścicieli i menedżerów biur podróży (touroperatorów, pośredników turystycznych i agencji turystycznych),
 • dla osób, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą w sektorze turystyki i hotelarstwa,
 • dla pracowników sektora publicznego, administracji samorządowej, samorządu branżowego i lokalnych/regionalnych organizacji turystycznych, odpowiedzialnych za rozwój i promocję turystyki w regionie,
 • dla wszystkich osób zainteresowanych rozwojem kompetencji zawodowych,
 • dla wszystkich osób, które chciałyby się przekwalifikować i pozyskać nowe kompetencje zawodowe w dziedzinie turystyki i hotelarstwa.

 

KORZYŚCI DLA ABSOLWENTÓW:

 • bardzo dobry zawód ( turystyka i hotelarstwo należą do dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki),
 • konkretne kwalifikacje zawodowe, które mogą zostać wykorzystane w różnego rodzaju podmiotach (m.in. w biurach podróży, obiektach hotelarskich, ośrodkach sportowo – rekreacyjnych, ośrodkach jeździeckich, ośrodkach wellness&spa, centrach fitness, wydziałach turystyki samorządu terytorialnego, organizacjach turystycznych, stowarzyszeniach turystycznych) i obszarach funkcjonalnych (np. zarządzanie przedsiębiorstwami turystycznymi i jego jednostkami organizacyjnymi, planowanie i zarządzanie turystyką w regionie, promocja turystyki),
 • realna możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej (np. hotel, pensjonat, biuro podróży, ośrodek wellness&spa, klub fitness),
 • rozwój kompetencji nauczycielskich – przygotowanie i uprawnienia do prowadzenia przedmiotów z dziedziny turystyki i hotelarstwa

rekrutacja krok po kroku

Skontaktuj się z nami, we wszystkim pomożemy

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • RODO pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (SANTANDER  31 1090 1476 0000 0001 3246 2352)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa  przedmiotu

Liczba godzin

Liczba ECTS

Moduł I – Zarządzanie

Prawo pracy

10

2

Komunikacja interpersonalna

15

4

Etyka zawodowa

10

3

Marketing

15

4

Warsztat obsługi klienta

10

2

Jakość i audyt wewnętrzny

15

5

Negocjacje

15

5

Zarządzanie zespołem pracowniczym

15

5

Moduł II – Turystyka i hotelarstwo

Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych

90

3

Obsługa ruchu turystycznego

23

4

Protokół dyplomatyczny

10

2

Technologie informatyczne w turystyce i hotelarstwie

20

2

Ekonomika turystyki i hotelarstwa

15

2

Polityka turystyczna

10

2

Socjologia czasu wolnego

10

2

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych

20

2

Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych

15

2

Ubezpieczenia w turystyce i hotelarstwie

8

2

Rozwój zrównoważony i zagospodarowanie turystyczne

15

2

Programowanie rekreacji

16

2

Praktyka

90

4

Razem

442

61

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Реєстрація