kierunki

Ukraine

24 października 2017 r. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu podpisała porozumienie o współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Poznaniu.
Celem porozumienia jest współpraca w następujących obszarach:
– dydaktyka;
– działalność naukowa;
– wizyty studyjne w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej;
– realizacja studenckich praktyk zawodowych w podległych jednostkach organizacyjnych;
– podejmowanie wzajemnych działań popularyzujących strategię i misję Uczelni oraz ustawowe
cele i zadania Służby Więziennej.
 


 
 

Реєстрація