Na zaproszenie Założyciela WSHiU Prezes Magdaleny Górskiej Uczelnię odwiedziła Prof. dr hab. Nadija Shmigol, przedstawiciel Narodowego Uniwersytetu w Zaporożu (Ukraina).
Tematem spotkania był rozwój współpracy w zakresie wymiany doświadczeń, wspólnych międzynarodowych konferencji, wspolnych badań naukowych a także wymiany międzyuczelnianej studentów.

Реєстрація