Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 za nami! Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Gaude Mater Polonia w wykonaniu Poznańskiego Chóru Kameralnego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego.

Następnie Pani Prezes Magdalena Górska otworzyła uroczystość i przywitała  licznie przybyłych gości ze środowisk akademickich oraz władz państwowych i samorządowych. Podczas uroczystości przemówienie inauguracyjne  wygłosiła JM Rektor WSHiU prof. dr hab. Kamila Wilczyńska natomiast wykład inauguracyjny pt. „ Czy młode pokolenie podoła wyzwaniom? Kompetencje cywilizacyjne w procesie rozwoju Nowej Gospodarki”  wygłosiła prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska .

Tradycyjnie podczas Inauguracji Roku Akademickiego odbyła się Immatrykulacja studentów pierwszego roku. Uroczystego aktu ślubowania studentów dokonała Pani Dziekan WSHiU dr Alina Skorb-Gała.

Inauguracja to zawsze okazja aby życzyć studentom sukcesów i udanego Roku Akademickiego 2019/2020!

Реєстрація