kierunki

Ukraine

Udział w konferencji z ramienia WSHiU wzięła Pani Prezes Magdalena Górska -Założyciel Wshiu

Tematem przewodnim konferencji były aspekty implementacji Ustawy 2.0 w tym zarządzanie zmianą w szkołach wyższych. Poruszane zostały zagadnienia dotyczące m.in wyzwań związanych z zarządzaniem szkolnictwem wyższym z perspektywy międzynarodowej , finansowaniem szkolnictwa wyższego oraz transformacji uczelnianej administracji i budowania nowoczesnej kultury organizacyjnej. W kwestii projektowej omówione zostały rozwiązania informatyczne i organizacyjne usprawniające kluczowe procesy realizowane na uczelniach , tj obsługę studenta, nauczanie zdalne czy raportowanie.

Реєстрація