kierunki

Ukraine

Przykładamy ogromną wagę do umiędzynarodowienia naszej Uczelni.
W związku z tym Założyciel WSHiU Pani Prezes Magdalena Górska podpisała kolejną umowę o współpracy z zagraniczną Uczelnią University Trade and Economics z Lwowa.
Dzięki tej umowie możliwa będzie wymiana kadry dydaktyczno-naukowej, studentów a także wspólne badania naukowe i konferencje. Cieszymy się z możliwości współpracy.

Реєстрація