kierunki

Ukraine

kontakt : [email protected]

Konferencja Naukowa

Zarządzanie bezpieczeństwem w świetle współczesnych zagrożeń

11 marca 2020 r.
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu,
ul. 28 czerwca 1956 r. 237/239
61-485 Poznań

Konferencja rozpocznie się o godz. 12 w sali 137.

Wyższa Szkoła Handlu i Usług ma zaszczyt zaprosić na Konferencję poświęconą problematyce zarządzania bezpieczeństwem w różnych sytuacjach kryzysowych spowodowanych zagrożeniami charakterystycznymi dla współczesnej Europy i Świata, które mogą też stać się lub już są potencjalnymi zagrożeniami dla Polski.
Organizatorem jest Wydział Społeczno-Ekonomiczny WSHiU

Temat spotkania nadaje mu specjalny charakter i zapewnia wieloaspektowe podejście
do podejmowanej problematyki. Obejmuje ona, w zakresie wskazanym tematem, zagadnienia:
ekonomiczno-społeczne, geopolityczne, logistyczne, przyrodnicze, historyczno-kulturowe, techniczne i prawne.

Koordynatorzy konferencji: dr Piotr Napierała, dr Józef Grzebielucha
Komitet Naukowy: prof. dr hab. Kamila Wilczyńska, prof. nadzw. dr hab. Henryk Lisiak,
dr Zbigniew Dziemianko, dr Patrycja Kanafocka, dr Józef Grzebielucha

Autorom zapewniamy możliwość publikacji tekstów
w punktowanej monografii tematycznej (uprasza się o przesłanie tekstu do publikacji do dnia 15 lutego 2020 r.)

Informacja dla autorów:
• teksty nie powinny być wcześniej publikowane gdzie indziej
• objętość tekstu do 15 stron maszynopisu
• Word , czcionka 12, odstęp 1,5, strony ponumerowane
• Przypisy u dołu strony z numeracją ciągłą w obrębie artykułu
• Półstronicowe streszczenie po polsku i angielsku

Koszty uczestnictwa w Konferencji:
• Pełna opłata konferencyjna – 250 zł;
• Opłata za publikację w monografii, bez udziału w Konferencji – 180 zł;

Wpłata za udział w konferencji na konto :

SANTANDER 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352

z dopiskiem ,,konferencja bezpieczeństwo”

Wpłaty prosimy dokonywać do 1 marca 2020 r.

e-mail: [email protected] [email protected]
tel: 605352205 605838052

Problematyka konferencji:
1. Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne
2. Bezpieczeństwo logistyczne
3. Bezpieczeństwo polityczno-prawne
4. Bezpieczeństwo ekologiczne
5. Bezpieczeństwo militarne.
6. Bezpieczeństwo cybernetyczne:
7. Uwarunkowania historyczne bezpieczeństwa
8. Bezpieczeństwo kulturowe

Реєстрація