kierunki

Ukraine

Nasza uczelnia zawsze jest otwarta na wszelkie formy szkolenia i dokształcania. Od października tego roku w murach Wyższej Szkoły Handlu i Usług odbywają się szkolenia z doradcą metodycznym wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, a jednocześnie naszym wykładowcom. Podczas ostatnich spotkań Panie nauczycielki uczestniczące w zajęciach zostaly obdarowane świątecznym upominkiem i zgłębiały tajemnice scrapbookingu jako nowej techniki plastycznej dla dzieci.

Реєстрація