Dnia 22 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Klubu Uczelnianego AZS WSHiU w Poznaniu. Nowym Prezesem na najbliższą kadencję wybrana została Pani Lidia Dudziak. Pozostały skład zarządu to: Artur Wojciechowski – wiceprezes, Agnieszka Matuszczak – sekretarz oraz Joanna Górska i Anna Sopinka – członkowie zarządu. Prezes AZS WSHiU p. Lidia Dudziak przedstawiła plany na najbliższą przyszłość i wyznaczyła pierwsze kierunki działań. AZS Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu liczy na chwilę obecną ponad 35 członków, w tym olimpijczyków i wybitnych sportowców.

Реєстрація