Młodzież z powiatu słupeckiego otrzymała bony edukacyjne o wartości 50 tysięcy złotych!

Wyższa Szkoła Handlu i Usług po raz kolejny ufundowała stypendia dla zdolnej młodzieży z powiatów wielkopolski. Dnia 26.02.2021r. dwa stypendia przekazaliśmy na ręce Starosty Powiatu Słupeckiego Pana Jacka Bartkowiaka i Wicestarosty Pana Czesława Dykszaka ?
Wyższa Szkoła Handlu i Usług przeznaczyła ponad półtora miliona złotych na studia dla zdolnej młodzieży, fundując 70 stypendiów po 25 tysięcy złotych każdy. Dzięki tym pieniądzom młody człowiek będzie miał sfinansowane trzy lata studiów. Liczymy, że dzięki temu wsparciu młodzież nie będzie musiała rezygnować ze swoich marzeń i planów na przyszłość. Pomoc ta będzie naszym wkładem w rozwój naszego regionu, a dla młodego człowieka inwestycją w jego naukę, rozwój i sukces osobisty.Dziękujemy Panu Staroście i Wicestaroście! ?

Podziel się tym postem

Więcej do odkrycia

Реєстрація