kierunki

Ukraine

15 sierpnia 2022 Święto Wojska Polskiego. WSHiU w Poznaniu przesyła najlepsze życzenia

WSHIU przesyła najlepsze życzenia wszystkim żołnierzom oraz pracownikom cywilnym z okazji Święta Wojska Polskiego. Życzymy zdrowia, żołnierskiego szczęścia, osiągania awansów, sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.

Data Tego Święta ma szczególne uwarunkowania i wiąże się historycznie z czasem, kiedy to Polska  po odzyskaniu niepodległości broniła Europę  przed nawałą bolszewicką. Wtedy to Wojsko Polskie, kierując się najwyższymi wartościami, w poczuciu patriotycznego obowiązku z pełnym poświęceniem broniło Ojczyzny.

Wyrażając w dniu dzisiejszym słowa uznania, szacunku i życzliwości pragniemy podkreślić szczególną rolę wszystkich formacji funkcjonujących we współczesnym Wojsku Polskim i jesteśmy przekonani, że misja, do której jesteście powołani, będzie pomnażała dotychczasowy dorobek całokształtu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając na względzie troskę o budowanie bezpieczeństwa i porządku prawnego, zarówno w granicach Państwa Polskiego, jak i innych obszarach gdzie jesteście kierowani, jesteśmy  przekonani o potrzebie dalszego promowania misji, do której jesteście powołani.

Niech dzisiejsze Święto będzie również upamiętnieniem tych, którzy przeszli w stan spoczynku oraz odeszli na „wieczną wartę”, służąc naszemu krajowi, w ramach zadań wewnętrznych, a także poza granicami, podczas służby pokojowej, w strukturach misji ONZ.

Współczesne wyzwania wymagają nieustannego rozwoju i podejmowania nowych rozwiązań poprawiających jakość pełnionej służby i realizowanych zadań, do czego się przychylam, mając pełne przekonanie o wyjątkowej roli, którą pełnicie we współczesnym systemie bezpieczeństwa kraju.

Podziel się tym postem

Więcej do odkrycia

Реєстрація