Praktyka na III semestrze

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki w miejscu wybranym przez studenta:

1.Wytyczne do praktyk – sylabus praktyk kierunkowych Pobierz 
2.Karta przebiegu praktyk kierunkowych, dzienniczek praktyk, walidacja efektów kształcenia Pobierz 
3.Wniosek o zgodę na realizację praktyki w wybranym miejscuPobierz
4.Umowa z zakładem pracy o organizację praktyki studenta oraz skierowanie na praktyki  Pobierz  

 

 

Реєстрація