Praktyka na II semestrze

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki w miejscu wybranym przez studenta:

1.

Wytyczne do  praktyk – sylabus praktyk

Administracja w biznesie
Pobierz

Administracja publiczna
Pobierz

2.

Wniosek o zgodę na odbycie praktyki  w wybranym miejscu

Administracja w biznesie
Pobierz

Administracja publiczna
Pobierz

3.

Umowa z zakładem pracy o organizację praktyki studenta

( w Biurze Obsługi Studenta )

4.

Karta przebiegu praktyk zawodowych

Administracja w biznesie
Pobierz

Administracja publiczna
Pobierz

5.

Dziennik praktyk

Pobierz

1.

Walidacja efektów kształcenia przez opiekunów praktyk

Administracja w biznesie
Pobierz

Administracja publiczna
Pobierz

2.

Potwierdzenie odbycia praktyki

Pobierz

W przypadku studentów zaliczających praktykę na podstawie doświadczenia zawodowego:

1.

kopia umowy o pracę

 

2.

Zakres obowiązków odpowiedzialności zatrudnionego

 

3.

Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie

Pobierz

4.

Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej

Administracja w biznesie
Pobierz

Administracja publiczna
Pobierz

W przypadku studentów prowadzących działalność gospodarczą:

1.

Kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

2.

Zakres obowiązków

 

3.

Zaświadczenie

Pobierz

4.

Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej

Administracja w biznesie
Pobierz

Administracja publiczna
Pobierz

Реєстрація

X